سرویس تابلو هانتانا به شما کمک می‌کند تا بازدید صفحات مختلف وب سایت و پنل خود را به صورت روزانه بررسی کنید.

همچنین توسط این سیستم شما می‌توانید تمام بازدید صفحات خود را با روزها و ماه‌های قبل مقایسه کنید و ببینید که چه زمانی بازدید سایتتان بیشتر بوده و چه زمانی کمتر.