نمودار مقایسه به شما کمک می‌کند تا بازدید کلی وب سایت خود را با روز‌ها، هفته‌ها و ماه‌های قبل مقایسه کنید.

نکات:

  • اگر فیلتر “روزانه” را انتخاب کنید، شما می‌توانید بازدید ساعت‌های مختلف روز جاری با روز قبل را باهم مقایسه کنید
  • اگر گزینه “هفتگی” را انتخاب کنید، نمودار قرمز رنگ بازدید هفت روز اخیر تا روز جاری و نمودار آبی بازدید هفت روز قبل را نشان خواهد داد.
  • اگر گزینه “ماهانه” را انتخاب کنید، می‌توانید تفاوت بازدید ماه جاری و ماه قبل را مشاهده کنید.