اضافه کردن سازمان

برای اضافه کردن سازمان، در پنل مدریریت، سمت راست، روی نام وب سایت خود بزنید و افزودن سازمان را انتخاب کنید.

سپس می‌توانید وظیفه سازمان و عنوان سازمان را انتخاب کنید:

  • نکته: شما می‌توانید تنظیمات و تحلیل‌های هر سازمان را به صورت جداگانه مشاهده و مدیریت کنید.

 

افزودن وب‌سایت

برای اضافه کردن وب‌سایت، در همان قسمت روی گزینه افزودن وب‌سایت کلیک کنید.

سپس مشخصات سایت خود مثل: سازمان (که قبلا تعریف کرده‌اید)، عنوان، آدرس و نوع وب‌سایت خود را انتخاب کنید و دکمه افزودن را بزنید.

  • نکته: شما می‌توانید تنظیمات و تحلیل‌های هر وب سایت را به صورت جداگانه مشاهده و مدیریت کنید.