در هانتانا شما می‌توانید نسبت به نیاز خود، یکی از پکیج‌های رایگان، پایه، حرفه‌ای، اقتصادی و ویژه را در بازه های زمانی یک ماهه، سه ماهه، شش ماههه و سالانه انتخاب کنید و شروع به استفاده از امکانات کنید.

 

تفاوت کلی پکیج‌ها

برای نمایش امکانات و تفاوت ها وارد لینک شوید.