فقط مدیر وب سایت می‌تواند برای اعضای تیم  دسترسی‌های مختلف (فقط خواندن، خواندن /نوشتن، ادمین) ایجاد کند.

جدول زیر تفاوت بین این مجوزها را نشان می‌دهد:

عنوان دسترسی فقط خواندندسترسی خواندن/نوشتندسترسی ادمینصاحب اکانت
نمایش دیتا و گزارش گیری
ساخت ابزارک و سرویس‌ها 
ویرایش ابزارک و سرویس‌ها 
اشتراک گذاری و خروجی
حذف ابزارک و سرویس‌ها
افزودن سازمان
افزودن سایت
افزودن دسترسی 
ویرایش اطلاعات پروفایل
فعال وغیرفعال سازی افزونه‌ها
ایجاد فاکتور
نمایش فاکتورها
پرداخت فاکتور