در این بخش شما می‌توانید بازدید صفحات مختلف سایت و پنل را بررسی کنید.

  • با دادن تاریخ می‌توانید بازدید صفحات در تاریخ‌های مختلف را بررسی کنید.
  • همچنین می‌توانید این اطلاعات را در فرمت‌های مختلف مانند PNG, JPEG, PDF و CSV دانلود کنید و همچنین با زدن دکمه “نمایش جدول اطلاعات” جزییات را ببینید.