در هانتانا شما می‎‌توانید تعامل کاربر با سوالات نظرسنجی را با حذف مراحل اضافی بهینه کنید و باعث شوید تا کاربر بازخورد خیلی دقیق‌تری به شما ارایه دهد.

چگونه این ویژگی را فعال کنیم؟

به صورت پیشفرض، هانتانا کاربر را به سوال بعدی هدایت می‌کند. اگر شما بیش از یک سوال تعریف کرده باشید، می‌توانید تعیین کنید که کاربر چه سوالی را در مرحله بعد ببیند.
شما می‌توانید در بخش“بعد از این سوال برو به” کاربران را به سوالات مورد نظر خود یا مستقیماً به انتهای نظرسنجی هدایت کنید. 

سوال بعدی: این پاسخ دهنده را به ترتیب عددی به سوال بعدی ارسال می‌کند. این رفتار پیش فرض برای سوالات نظرسنجی است.
سوال مشخص شده: این کاربر را بعد از انتخاب پاسخ(بدون در نظر گرفتن پاسخ)، به سوال مشخص شده توسط شما، هدایت می‌کند.
پیام تشکر: این گزینه، پیام تشکر را به کاربر نشان داده و به نظرسنجی پایان می‌دهد. 


در "NPS"، "انتخاب یک تا ۵" و "انتخاب یک تا ۷" شما می‌توانید سوالات نظرسنجی را بر اساس پاسخ کاربر تنظیم کنید.
"سوال خاص بر اساس پاسخ": این گزینه، پاسخ دهنده را به سوال خاص بر اساس جوابی که او ارائه داده است، هدایت می‌کند.

چرا نمی‌توانم در “انتخاب چندگزینه‌ای” کاربر را به سوال خاصی هدایت کنم؟

در سوالات چندگزینه‌ای، کاربر می‌تواند بیش از یک پاسخ را انتخاب کند و امکان هدایت او به یک سوال خاص نیست، برای این کار می‌توانید از“انتخاب تک گزینه‌ای” استفاده کنید.