• امکان اضافه کردن انواع سوالات مختلف به نظرسنجی
  • امکان گزارش گیری به صورت اکسل از نظرسنجی به صورت کامل
  • آمارگیری اطلاعات کاربران در نظرسنجی
  • هدف گزاری و امکانات ظاهری پیشرفته در نظرسنجی