• اضافه شدن بانک سوالات به نظرسنجی
  • اضافه شدن بات تلگرام برای گزارش گیری و …
  • امکان استفاده از مستندات هانتانا برای ابزارک ها