• ارائه نسخه اول هیت‌مپ با امکان تصویر برداری و نمایش کلیک ها
  • اضافه شدن بازارچه افزونه ها
  • رفع باگ های جرئی سیستم
  • تغییر و بهبود انواع پلن ها