• ارائه محصول تابلو با امکانات اولیه نمایش نمودار دیدبان و تعداد بازدید ها
  • امکان گزارش گیری کامل از تصویر و المنت های صفحه در هیت‌مپ
  • رفع باگ کش آمدن تصویر در هیت‌مپ