• امکان تغییر موقعیت قرار گیری پاپ‌آپ در صفحه
  • امکان باز شدن پاپ‌آپ با استفاده از کلاینت API
  • حل باگ های گزارش شده کاربران