گاهی لازم است تصویر یا ویدیویی در قسمت عنوان سوالات نظرسنجی قرار گیرد.برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله اول: پس از ورود به قسمت تنظیمات نظرسنجی وارد قسمت سوالات شوید
مرحله دوم: با وارد کردن لینک ویدیو یا تصویر مورد نظر در قسمت عنوان سوالات، به صورت اتوماتیک شناسایی می شود و در ابزارک نمایش داده میشود.
نکته: این امکان را میتوانید در قسمت توضیحات سوالات از نوع "توضیح" نیز استفاده کنید.