مرحله اول: پس از ورود به قسمت تنظیمات نظرسنجی وارد قسمت سوالات شوید.
مرحله دوم: با وارد کردن لینک در عنوان سوالات،به صورت اتوماتیک لینک شناسایی می شود و با کلیک روی آن لینک نوشته شده در پنجره جدید باز می شود.
نکته: این امکان را میتوانید در قسمت توضیحات سوالات از نوع "توضیح" نیز استفاده کنید.