• اضافه شدن اسکرول مپ به هیت مپ (مقدار پیمایش کاربران به پایین صفحه)
  • اضافه شدن امکان نمایش المنت ها به صورت تکی و حدف موقت به هیت مپ
  • امکان نگهداری اطلاعات فرم پاپ اپ ها در هانتانا و گزارش گیری از طریق پنل
  • اضافه شدن هدف گذاری با referral به پاپ اپ
  • بروزرسانی صفحه اصلی وبسایت هانتانا
  • رفع باگ های جرئی