انواع هیت مپ هانتانا عبارتند از:

1.کلیک

2.حرکت

3.اسکرول

1. کلیک

به شما کمک می‌کند تا تعیین کنید کاربران شما کجا کلیک می‌کنند.

در دسکتاپ کلیک ها و در موبایل یا تبلت ضربه هایی که روی صفحه نمایش زده شده، جمع آوری و نمایش داده می‌شود.

این نوع از هیت مپ به شما کمک می‌کند تا مشکلات مربوط به صفحه خود را کشف کنید.

به عنوان مثال ، آیا کاربران روی پیوندهای شما کلیک می کنند؟ یا آنها روی مناطقی کلیک می کنند که پیوند نیستند؟

هانتانا کلیک و ضربه های کاربرانتون رو جمع آوری کرده و به صورت خودکار تصویری از مناطقی که کاربران شما روی آنها کلیک کرده اند نمایش می‌دهد.

در هیت مپ هانتانا فقط عناصری که در اسکرین شات گرفته شده وجود دارند تحلیل می‌شوند و به صورت تعداد کلیک و درصد کلیک شده نسبت به عناصر دیگر نمایش داده می‌شود.

هانتانا برای نشان دادن اینکه چند بار بر روی مناطق خاصی از صفحه شما کلیک شده است ، از مقیاس رنگی استفاده می کند:

نحوه کلیک و ضربه زدن

برای اطمینان از اینکه هانتانا دقیقاً جایی را که کاربران شما کلیک کرده اند گزارش می کند، کلیک ها نسبت به عناصر مورد نظر در صفحه جمع آوری می شود.

2. حرکت

هانتانا از حرکت ماوس کاربران موجود در گزارش هیت مپ شما را نمونه برداری می کند و به صورت خودکار نمایشی تصویری از مناطقی که کاربران ماوس خود را بر روی آنها منتقل کرده اند ، ایجاد می کند. برای نشان دادن اینکه کاربران چند بار ماوس خود را بر روی مناطق خاصی از صفحه جابجا می کنند ، هانتانا از این مقیاس رنگی استفاده می کند:

اگر بسیاری از کاربران شما موس خود را به نقطه خاصی منتقل کرده اند ، آن منطقه "بیشترین(قرمز)" است. مقیاس رنگی به شما امکان می دهد تا بصورت منظم ببینید که کاربران شما چند بار ماوس خود را به مناطق مختلف صفحه حرکت می‌دهند.

چگونه هانتانا حرکت را ضبط و نشان می دهد؟

اسکریپت هانتانا هر ثانیه، 10 موقعیت ماوس را به سرور های هانتانا ارسال می‌کند و تصویر هیت مپ حرکت را ایجاد و نمایش می‌دهد.

3. اسکرول

اسکرول هیت مپ برای نشان دادن میزان پیمایش کاربران به پایین استفاده می شود.

این داده ها با تجزیه و تحلیل میزان کاربران به صفحه در مقابل عمق پیمایشی هر کاربر در صفحه شما ارائه می شود.

برای دیدن این، می‌توانید ماوس خود را بر روی اسکرول هیت مپ جایی که یک نشانگر نشان می دهد قرار دهید، این نشان دهنده درصد دقیق کاربرانی است که به آن نقطه از صفحه شما رسیده اند.

برای نشان دادن اینکه چند کاربر در قسمتهای مختلف صفحه شما پیمایش کرده اند، هانتانا از این مقیاس رنگی استفاده می کند:

مناطق قرمز نقشه هیت مپ شما نشان می دهد که همه یا تقریباً همه کاربران این قسمت از صفحه را دیده اند. وقتی به سمت پایین صفحه حرکت می کنید ، با توجه به درصد کاربری که تا آن نقطه پیمایش می کنند ، رنگ ها به آبی نزدیکتر می شوند.

اگر از یک هیت مپی استفاده می کنید که چندین صفحه را هدف قرار می دهد ، نقشه های اسکرول هیت مپ در اندازه های مختلف ممکن است به صورت دقیق نباشد.

Average Fold

محلی است که قبل از انجام هرگونه پیمایش ، هنگام باز شدن کاربر در صفحه قابل مشاهده است. این به عنوان یک خط سفید همراه با برچسب Average Fold ارائه شده است.