1. وارد پنل هانتانا شوید.
  2. روی لوگوی هانتانا کلیک کنید.
  3. روی افزودن هم تیمی کلیک کنید.

4. بر روی دکمه افزودن دسترسی کلیک کنید.

5. ایمیل مورد نظر خود را وارد کرده، وب سایت‌های خود را تعیین کرده و سپس برای آن دسترسی‌ها را انتخاب کنید.

6. در آخر هم تیمی شما می‌توانند با ایمیل خودشان  وارد پنل شده و طبق دسترسی‌هایی که شما تعیین کرده‌اید، شروع به فعالیت کنند.