پایگاه دانش هانتانا | باخورد و نظرسنجی

باخورد و نظرسنجی

نحوه دریافت بازخورد از کاربران و تعریف نظرسنجی

نحوه تعریف بازخورد جدید

نحوه تعریف بازخورد جدید و شخصی‌سازی آن

تنظیمات و شخصی‌سازی ابزارک بازخورد

برای ورود به بخش تنظیمات، در منوی سمت راست بازخورد را انتخاب کنید و در بخش “عملیات” علامت چرخ‌دنده را بزنید

تنظیمات و شخصی سازی ابزارک نظرسنجی

برای ورود به بخش تنظیمات نظرسنجی مانند تصویر زیر روی علامت چرخدنده در بخش “عملیات” کلیک کنید.

نحوه ایجاد نظرسنجی در هانتانا

در هانتانا، شما می‌توانید در بخش‌های مختلف سایت نظرسنجی‌های متفاوت ایجاد کنید و نظرات و بازخوردهای کاربران خود را دریافت کنید.

نحوه تنظیم نظرسنجی براساس پاسخ بازدیدکنندگان

در هانتانا می‌توانید کاربر را بر اساس پاسخی که می‌دهد به سوال خاصی هدایت کنید

نحوه اضافه کردن تصویر یا ویدیو در سوالات نظرسنجی

چگونگی اضافه کردن تصویر یا ویدیو در سوالات نظرسنجی

نحوه قرار دادن لینک در عنوان نظرسنجی

چگونگی قرار دادن لینک در عنوان نظرسنجی

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

از همکاران ما سوال کنید