پایگاه دانش هانتانا | وب سرویس‌ها

وب سرویس‌ها

با استفاده از وب‎سرویس‌های هانتانا می‌توانید ابزارک‌ها و امکانات مختلف هانتانا را ب صورت پیشرفته شخصی سازی کنید و یک تحربه عالی به کاربران خود ارایه دهید.

وب سرویس‌های هانتانا چه کمکی به ما می‌کنند؟

با استفاده از این وب سرویس‌ها شما می‌توانید شخصی سازی‌های متنوع انجام دهید و یک تجربه عالی به کاربران خود ارایه دهید.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

همکاران ما آنلاین هستند تا پاسخگوی سوالات شما باشند حتما سوال خود را بپرسید.