پایگاه دانش هانتانا | پکیج‌ها و نحوه ارتقا

پکیج‌ها و نحوه ارتقا

هانتانا دارای سه پکیج رایگان، حرفه‌ای و ویژه است که شما می‌توانید با تهیه هرکدام شروع به استفاده امکانات و خدمات هانتانا بکنید

پکیج‌های مختلف هانتانا و تفاوت آن‌ها

در هانتانا شما می‌توانید نسبت به نیاز خود، یکی از پکیج‌های رایگان، حرفه‌ای و ویژه را انتخاب کنید و شروع به استفاده از امکانات بکنید.

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

از همکاران ما سوال کنید