پایگاه دانش هانتانا | آخرین به‌روزرسانی‌ها 🥳

آخرین به‌روزرسانی‌ها 🥳

در اینجا می‌توانید لیست اخرین به‌روزرسانی‌های هانتانا را مشاهده کنید

ارائه تاریخ 1399/1/28 - نسخه بتا 🎉

ارائه نسخه بتا هانتانا

ارائه تاریخ 1399/2/15 - نسخه 2.1.0 🟡

اضافه شدن امکانات

بروزرسانی تاریخ 1399/3/4 - نسخه 2.0.1 🔴

اضافه شدن امکانات و بهبود سرویس ها

بروزرسانی تاریخ 1399/3/28 - نسخه 2.1.0 🟠

اضافه شدن امکانات

بروزرسانی تاریخ 1399/4/16 نسخه 2.2.0 🟢

اضافه شدن امکانات جدید

بروزرسانی تاریخ 1399/5/7 - نسخه 2.3.0 🔵

اضافه شدن خدمات جدید (بات تلگرام - مستندات و ...)

بروزرسانی تاریخ 1399/6/1 - نسخه 2.4.0 🟣

امکانات جدید برای بازخورد و لینک دعوت

بروزرسانی تاریخ 1399/7/10 - نسخه 2.5.0 ⚫️

امکانات جدید (نظرسنجی های آماده - گزارش گیری نظرسنجی - همکاری با سرویس ایمیل پاکت)

بروزرسانی تاریخ 1399/8/17 نسخه 2.6.0 ⚪️

امکانات جدید و رفع باگ ها

بروزرسانی تاریخ 1399/9/22 - نسخه 2.7.0 🟤

اضافه شدن امکانات جدید به محصولات و را اندازی سیستم کسب درآمد از هانتانا

بروزرسانی تاریخ 1399/10/6 - نسخه 3.1.0 🟥

ارائه محصول هیت‌مپ و بازارچه افزونه ها و رفع باگ

بروزرسانی تاریخ 1399/10/28 - نسخه 3.1.1 🟩

بهبود و اضافه کردن امکانات جدید

بروزرسانی تاریخ 1399/11/11 - نسخه 3.2.1 🟦

ارائه نسخه اول محصول تابلو و رفع باگ های گزارش شده

بروزرسانی تاریخ 1399/12/5 - نسخه 3.3.1 🟪

امکانات جدید به همراه اضافه شدن درخواست های مشتریان

بروزرسانی تاریخ 1400/1/20 - نسخه 4.0.0 🟧

ارائه نسخه ابتدایی محصول پاپ‌آپ و رفع باگ محصولات

بروزرسانی تاریخ 1400/2/24 - نسخه 4.1.1 ⬛️

امکان تغییر موقعیت قرار گیری پاپ‌آپ به همراه امکانات جدید و رفع باگ های جرئی

بروزرسانی تاریخ 1400/2/29 - نسخه 4.2.0 🟫

امکانات پیشرفته و رفع باگ جرئی

بروزرسانی تاریخ 1400/4/26 - نسخه 4.3.0 🔵

اضافه شده امکانات به هیت مپ و پاپ اپ

بروزرسانی تاریخ 1400/5/23 - نسخه 4.4.1 🟩

اضافه شدن امکانات به بازخورد رفع باگ

بروزرسانی تاریخ 1400/6/26 - نسخه 5.0.0 🟥

امکان دعوت به سایت و رفع باگ

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

از همکاران ما سوال کنید